huisartsenpraktijk

Van Ouwerkerk

Onze organisatie

Via het praktijknummer krijgt u één van de assistentes aan de lijn.

Houdt u de gesprekken bij voorkeur kort. Dit bevordert onze telefonische bereikbaarheid.

U wordt vriendelijk verzocht zich zoveel mogelijk aan de volgende tijden te houden:


08.00 – 10.00 uur

– Afspraken maken voor het spreekuur

– Visites aanvragen

– Algemene vragen


14.00 – 14.30 uur

- Telefonisch spreekuur van de huisarts voor korte medische vragen en uitslagen.


00.00 – 24.00 uur

- Aanvragen van recepten via de herhaalreceptenlijn: 0118-484048.

*

Spoedgevallen


Indien u ons in een noodgeval niet via de praktijklijn kunt bereiken bel dan:


de spoedlijn

0118-41 26 32


het alarmnummer

112

Er is 's morgens en 's middags een spreekuur volgens afspraak. Per afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. In principe kan dan één hulpvraag behandeld worden.

Spreekuur

Visites

Waarneming

Dagelijks worden er huisbezoeken op indicatie afgelegd tussen 10.30 en 12.30 uur.


Soms vragen wij u toch naar de praktijk te komen, aangezien er in onze praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Wanneer wij op vakantie zijn wordt er voor ons waargenomen door één of meer van de volgende artsen:


F. Bronzwaer

M. Hamelink

P. Crama

F. Legemate

M. Bordui

Organisatie

 

vanouwerkerkhuisartsen • 2012-2015 • webdesign www.xmts.nl